• سوالی دارید؟ 013-42216371 , 013-42216370
  • دفتر ما لاهیجان،خیابان خرمشهر
مقالات عمومی
10 مرداد 1400
مشاعات ساختمان شامل چیست؟

زندگی آپارتمانی علاوه بر تغییر نگرش ما نسبت به همسایگان و مراودات همسایگی، اصطاحاتی را برای ما در ساختمان بوجود آورده است.

ثبت نظر

نظرات خوانندگان

سوالی دارید؟  شروع مکالمه