• سوالی دارید؟ 013-42216371 , 013-42216370
 • دفتر ما لاهیجان،خیابان خرمشهر
 • سند مالکیت

  سند مالکیت

  انواع سند ملکی

 • مشاعات ساختمان شامل چیست؟

  مشاعات ساختمان شامل چیست؟

  زندگی آپارتمانی علاوه بر تغییر نگرش ما نسبت به همسایگان و مراودات همسایگی، اصطاحاتی را برای ما در ساختمان بوجود آورده است.

سوالی دارید؟  شروع مکالمه